Nieuws

Hotel Torarica in Parimaribo
Balm Uitwendige Wapening heeft de opdracht gekregen om betonreparatiewerkzaamheden uit te voeren voor hotel Torarica in Paramaribo. Balm heeft de situatie ter plaatse bekeken en advies tot herstel gegeven. Door middel van een inspectie en een quick scan werd duidelijk dat de betonconstructie kan worden hersteld en versterkt om de draagkracht te optimaliseren voor een uitbreiding van het hotel. Bij de bestaande draagconstructie zoals de vloer, de kolommen en balken van het voorste deel van het hoofdgebouw van het hotel worden reparaties uitgevoerd. Daarnaast is er ook betonschade in de kruipruimte onder de kamers. De werkzaamheden bestaan uit betonreparatie, betonspuiten, injecteren en versterken van de betonconstructie. Het hotel blijft tijdens de renovatie in bedrijf; de gasten kunnen ongehinderd van hun verblijf genieten. Het project wordt begin 2015 afgerond.
 
toekomst visie